Integritetspolicy

Personuppgifter

Dina personuppgifter blir hanterade i enlighet med gällande bestämmelser i (GDPR).

  • Tillgång till personlig data

Vill du begära tillgång till din personliga data som vi har om dig skriver du till våran kundservice. Du får informationen inom 1 månad.

  • Ändra felaktig personlig data

Har du gett oss felaktig information kontaktar du vår kundservice med korrekt information så uppdaterar vi din personliga data.

  • Radera personliga data (the right to be forgotten)

Vill du att vi tar bort personlig data vi har om dig så kontaktar ni oss på våran kundservice så hjälper vi er att begära borttagning av personlig data.