Flugor – Svensk Skadedjursguide

Ewelina (Skadedjursspecialist)

I världen finns 100 000 flugarter, varav ca 6 000 i Sverige. Många stör sig på flugorna när de invaderar hemmet på somrarna. Flugor är också den vanligaste orsaken till matförgiftning på uteserveringar.

Här beskriver vi hur du kan undvika flugor och bli av med dem om du fått in några hemma.

Hitta på sidan

 • Fakta om flugor
 • Vanliga frågor
 • Bekämpa

 •  

  Fakta om flugor och några arter

  De vanligaste flugarterna i Sverige är husfluga, spyfluga, bananfluga och vindsfluga.

   

  Husfluga (Musca domestica)

  Husflugan är den vanligaste flugan i bostaden, den är även en av de djurarter som är mest spridd i världen. En vuxen fluga är 5-8 mm lång, har en mellankropp som är grå med smala ränder och bakkroppen är gul eller beige.

  Husflugan kan lägga upp till 500 ägg om dagen som blir fluglarver inom åtta timmar till tre dagar. Fluglarverna livnär sig på avföring och köksavfall. Larverna är vita till ljusbeige, 12 mm långa och har inga ben. De är larver i 30-60 dagar och ömsar skinn några gånger innan de omvandlar sig till puppor, som är röda till bruna. Husflugan är puppa i 3-28 dagar. Därefter kommer den vuxna flugan ut ur puppan. Flughonan kan bli befruktad efter 36 timmar efter att den lämnat puppan. Hanarna försöker befrukta alla honor som kommer in i reviret. Detta betyder att flugorna kan föröka sig mycket snabbt. Husflugan lever ca. 28 dagar.

   

  Spyfluga (Calliphora spp.)

  Spyflugan lägger ägg i döda djur eller andra organiska, ruttna material som ost eller avföring. Inom ett dygn kläcks äggen varpå larverna borrar ner sig i födan. De är fullvuxna efter en vecka och flyger då iväg. Spyflugan har inga käkar och suger därför i sig födan. För att få i sig födan sprutar spyflugan ut matspjälkningsvätska på t.ex. en köttbit. Köttet blir upplöst av vätskan och spyflugan kan då suga i sig lösningen. Spyflugor kan bära på många bakterier och i genomsnitt har man hittat tre gånger fler mikroorganismer hos spyflugor jämfört med husflugor.

  Den vuxna spyflugan är metalliskt blå och 6-12 mm lång. Spyflugans ägg kläcks efter 0-18 timmar och de kan delvis utvecklas inuti honan. Spyflugans larver är utvecklade efter 7-12 dygn och är 18 mm långa, annars ser de ut som husflugans larver.

   

  Bananfluga (Drosophila species)

  Bananflugan kallas även fruktfluga på grund av att den bland annat dras till matrester och överbliven frukt. Bananflugor lägger gärna ägg bland frukten och förökar sig snabbt. Den mest gynnande temperaturen för bananflugan är 29 grader.

  Bananflugan är 3 mm lång och gulbrun eller spräcklig i färgen och har röda ögon. Den tycks hänga i luften och flyger långsamt.

  Förökningen sker i jäsande rester efter öl eller vin och frukt och grönsaker etc. En hona kan lägga 100 ägg per dag. Dessa ägg är avlånga, vita till gula och 0,5 mm långa. Det sticker ut två utskott från äggen som används för att förse ägget med luft eftersom de är begravda under substrat. Äggen kläcks efter ca en dag. Bananflugorna är larver i ca 4 dagar innan de blir puppor. Larven är vit med svart mun. Larverna äter jäst och bakterier i ruttnande frukt och grönsaker. Puppstadiet varar i 4-5 dagar och bananflugan når vuxenstadiet efter 11-12 dagar efter att den lagts som ägg. Bananflugan kan även föröka sig i smutsiga avlopp och städutrustning. Livslängden är runt 30 dagar.

   

  Vindsfluga (Pollenia rudis)

  Vindsflugan liknar husflugan men den är en sorts spyfluga. Den utgör ingen hälsorisk och förökar sig bara utomhus då den lägger äggen på marken. Vindsflugans larver borrar sedan in sig i daggmaskar där de utvecklas vidare. Vindsflugan blir 6-10 mm lång och mellankroppen är mörkt gråolivgrön med små gyllenbruna hår. Vindsflugan lever utomhus och suger nektar från blommor bland annat.

  I slutet av hösten flyger vindsflugorna inomhus för att övervintra, gärna i vindsutrymmen. Om vindsflugorna hittat en övervintringsplats som är kall kan de sitta orörliga tills det blir vår men om platsen är lite varmare eller om de blir störda kan de bli mer aktiva och det är då vi ser dem inomhus. Vindsflugornas flygsätt är oftast trögt och klumpigt.

  Vanliga frågor 

  Är flugor farliga?

  Flugor är farliga på ett sätt eftersom de kan sprida sjukdomar som e-coli och salmonella. När flugan bryter ner sin föda stöter den upp saliv som kan innehålla smittbärande bakterier som på det sättet sprids vidare. Den förorenar mat och lägger ägg i ost, kött eller frukter. Ett fåtal flugor kan bita människor och djur (bromsar och hästflugor till exempel).

   

  Hur vet man att man har flugor?

  • Man märker att man har flugor genom att man ser dem runt sopor och annat.

  • Det finns spillning som ser ut som knappnålsstora mörka fläckar runt väggar, fönsterbleck eller fönster.

  • Man hittar larver. Det betyder att risken är stor att det finns en äggläggningsplats vilket snart kan medföra stora mängder flugor.

   

  Var finns flugor?

  Vanliga platser där flugor gömmer sig under årets kalla månader är i väggar eller på vindsutrymmen. Annars hittar man dem ofta vid sopor, kadaver, avföring, etc.

   

  Bekämpa flugor

  Undvik att få flugor

  Det finns några sätt att förebygga flugor i hemmet. Här nämner vi några.

  • Laga läckande kranar etc och se till att det inte finns fuktiga platser i hemmet, flugor behöver fukt för att föröka sig.

  • Täck över maten. Mat kan locka till sig flugor och de kan lägga ägg där. Flugornas kontakt med maten är också en huvudanledning till matförorening.

  • Töm sopor ofta.

  • Håll diskho, köksskåp och lådor rena.

  • Sätt upp flugnät i fönster och dörrar.

  • Ha ordning i hem och trädgård. Stökiga platser kan bli äggläggningsplatser.

  • Täta fönster och dörrar. Täta även vid takfot, rör och kabelhål för att förhindra att flugorna tar sig in.

   

  Bli av med flugor

  Några sätt man kan tänkas bli av med flugor på är:

  • Klisterfällor. De finns bland annat som spiraler, som su hänger i taket eller fönsterkarmen, eller som självhäftande remsor som fäster på fönsterrutorna. Flugorna fastnar och dör.

  • Flugfällor. Främst för utomhusbruk. Flugorna lockas till fällan och fastnar i den.

  • Ljusfällor. Flugorna lockas till UV-ljuset och sugs in i en fångstbehållare.

  • Flugpenna. Dra ett streck med pennan, de flugor som korsar strecket dör.

  • Vanliga flugsmällor är en beprövad metod.

  • Dammsugaren kan vara ett alternativ till flugsmällan.

  • Bananflugor fastnar i en bananflugefälla.

  Tillbaka till blogg

  Lämna en kommentar

  Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.